Wyniki oceny formalnej i merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych

Szanowni Państwo, w wyniku weryfikacji formalnej Formularze rekrutacyjne o numerach:

17/DS/ZGD/2018

20/DS/ZGD/2018

65/DS/ZGD/2018

68/DS/ZGD/2018

82/DS/ZGD/2018

85/DS/ZGD/2018

93/DS/ZGD/2018

zostały odrzucone ze względów formalnych, tym samym nie zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Pozostałe Formularze uzyskały podczas oceny merytorycznej wymaganą minimalną liczbę 25 punktów oraz rekomendację do spotkania z doradcą. W dniach 13 – 14 marca będziemy Państwa informować o terminach spotkań.