Wsparcie pomostowe – dodatkowa ocena

Szanowni Państwo,

informujemy, iż zakończono dodatkowe obrady Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. W załączeniu wyniki oceny.

UWAGA! Numery wniosków na Liście rankingowej po odwołaniach są różne od numerów, które były nadane Formularzom rekrutacyjnym, ale zgodne z numerami Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Dokumenty do pobrania