Termin rekrutacji do projektu „Bezzwrotna dotacja – klucz do sukcesu”

Szanowni Państwo,

informujemy że od dnia 12.02.2018 r. do dnia 05.03.2018 r. lub do zebrania kompletu 95 Formularzy rekrutacyjnych przyjmujemy dokumenty rekrutacyjne od osób, które chcą wziąć udział w projekcie „Bezzwrotna dotacja – klucz do sukcesu”.

Projekt jest skierowany do osób od 30 roku życia, które:

  • nie pracują (są bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo);
  • chcą założyć własna firmę;
  • zamieszkują obszar województwa dolnośląskiego;
  • należą do jednej z grup: kobiet, osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy, osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnością, osób z wykształceniem średnim lub niższym.
  • nie są wykluczone z możliwości otrzymania środków na otwarcie działalności gospodarczej, o których mowa w Regulaminie rekrutacji do projektu „Bezzwrotna dotacja – klucz do sukcesu.”

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji mogą uzyskać:

  • kobiety,
  • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
  • osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich,
  • osoby zamieszkujące na obszarach objętych programem rewitalizacji.

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w zakładce Dokumenty do pobrania.