Publikacja Listy rankingowej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Szanowani Państwo,

poniżej publikujemy Listę rankingową Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Osoby, które znajduję na miejscach 1-55 zostaną poinformowane w najbliższych dniach o preferowanym terminie założenia działalności gospodarczej oraz zostaną zaproszone do podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego..

Osoby, które znalazły się na miejscach 56-66 oraz których wnioski nie uzyskały minimum 60% punktów mogą złożyć odwołanie zgodnie z informacjami opisanymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Wszyscy Państwo otrzymają w najbliższych dniach indywidualnie informacje o uzyskanym wyniku.

UWAGA! Numery wniosków na Liście rankingowej są różne od numerów, które były nadane Formularzom rekrutacyjnym.

Dokumenty do pobrania