Podstawowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Szanowni Państwo.

W dniu dzisiejszym Komisja Rekrutacyjna ustaliła Podstawową listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Lista załączona poniżej.

Osoby, które uzyskały mniej niż 60% ogólnej liczby punktów możliwych do zdobycia, tj. poniżej 48 punktów, mogą w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny, dostarczyć do Biura projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu składania odwołań znajdują się w Regulaminie rekrutacji w par. 3.