Lista rankingowa Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Szanowni Państwo,
informujemy, że lista rankingowa Wniosków ocenionych pozytywnie oraz negatywnie zostanie zamieszczona na stronie w dniu 26 czerwca 2018 roku.