Lista rankingowa w ramach procedury odwoławczej

Szanowani Państwo,

poniżej publikujemy Listę rankingową Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach procedury odwoławczej.

Osoby, które znajdują na miejscach 1-10 Listy rankingowej zostaną poinformowane w najbliższych dniach o preferowanym terminie założenia działalności gospodarczej oraz zostaną zaproszone do podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

Osoby, które znalazły się na miejscach 11-14 uzyskały pozytywną ocenę, jednakże ze względu na wyczerpanie limitu środków nie otrzymają dofinansowania. Jedynie w przypadku, gdy osoby, których wnioski uzyskały pozytywną ocenę i rekomendację do otrzymania dofinansowania, zrezygnują z podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, do podpisania tych umów będą zapraszane kolejno osoby znajdujące się na miejscach 11-14 Listy rankingowej.

Ponadto pod Listą rankingową znajduje się Lista wniosków, które nie uzyskały min. 60% liczby punktów i tym samym nie są rekomendowane do dofinansowania.

Zgodnie z Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości od dokonanej oceny nie przysługuje odwołanie.

Wszyscy Państwo otrzymają w najbliższych dniach indywidualnie informacje o uzyskanym wyniku.

UWAGA! Numery wniosków na Liście rankingowej są różne od numerów, które były nadane Formularzom rekrutacyjnym.

Lista rankingowa wniosków 13_07_2018