KRYTERIA PREMIUJĄCE NA ETAPIE REKRUTACJI:

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji (tzw. kryteria premiowe za przynależność do grup priorytetowych) mogą uzyskać:

  • kobiety (+6 punktów),
  • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (+6 punktów),
  • osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich (+4 punkty),
  • osoby zamieszkujące na obszarach objętych programem rewitalizacji (+4 punkty).

Sprawdź listę obszarów wiejskich TUTAJ

Sprawdź listę obszarów objętych programami rewitalizacji TUTAJ