Korekta Listy rankingowej Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Szanowani Państwo,

poniżej publikujemy korektę Listy rankingowej Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Korekta dotyczy liczby punktów przyznanej wnioskowi nr 78/BP/DS/ZGD/2018 i jest efektem omyłki pisarskiej. Punktacja pozostałych wniosków na liście nie uległa zmianie.

Osoby, które znajduję na miejscach 1-55 zostaną poinformowane w najbliższych dniach o preferowanym terminie założenia działalności gospodarczej oraz zostaną zaproszone do podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

Osoby, które znalazły się na miejscach 56-65 oraz których wnioski nie uzyskały minimum 60% punktów mogą złożyć odwołanie zgodnie z informacjami opisanymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Wszyscy Państwo otrzymają w najbliższych dniach indywidualnie informacje o uzyskanym wyniku.

UWAGA! Numery wniosków na Liście rankingowej są różne od numerów, które były nadane Formularzom rekrutacyjnym.

Uprzejmie przepraszamy za zaistniałą pomyłkę.

Lista rankinkowa wniosków 27_06_2018