DOKUMENTY DO POBRANIA
WZORY UZUPEŁNIONYCH DOKUMENTÓW
PYTANIA
  1. Czy w jeśli uczestnik projektu w ramach działalności chce prowadzić zajęcia dla rodziców (szkoła rodzenia) w kilku różnych lokalizacjach (w wynajmowanych salach na terenie województwa dolnośląskiego), to czy w ramach wsparcia pomostowego może zawnioskować o pokrycie kosztów wynajmu kilku różnych sal, czy też koszty te dotyczą jedynie samego biura na potrzeby działalności?

Odpowiedź:

Co do zasady wsparcie pomostowe służy pokrywaniu comiesięcznych STAŁYCH kosztów prowadzenia działalności , o które wcześniej zawnioskował Beneficjent i które- o czym należy pamiętać- zostały zatwierdzone przez KOW. W opisanym przypadku, jeżeli Uczestnik będzie mieć uprzednio podpisane umowy na wynajmy sal do przeprowadzenia zajęć dla rodziców w ramach szkoły rodzenia , wykaże wspomniane koszty we wniosku o wsparcie pomostowe i zostaną one pozytywnie ocenione przez Ekspertów, będzie mógł je ponosić.

  1. Czy w ramach wsparcia pomostowego/dotacji na rozpoczęcie działalności mogą być pokryte koszty szkolenia branżowego, o ile uczestnik udowodni, że szkolenie to znacząco podniesie jego pozycję w stosunku do oferty konkurencji? Uczestnik posiada kwalifikacje w obszarze działalności, a kwalifikację nabyte podczas szkolenia mają być jednym z wyróżników jego działalności.  

Odpowiedź:

Koszty szkoleń branżowych NIE będą mogły zostać pokryte, zarówno w ramach otrzymanej dotacji, jak i wsparcia pomostowego. Celem udzielenia dotacji jest możliwość sfinansowania pierwszych niezbędnych wydatków do uruchomienia działalność gospodarczej (tj. komputer, drukarka, meble biurowe, koncesje itp.). Przyszli przedsiębiorcy powinni już na etapie składania Wniosków o przyznanie środków na środków finansowych na założenie działalności posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, zgodne z planowanym przedsięwzięciem. Jednym z punktów oceny merytorycznej  wniosków, dokonywanej przez Ekspertów jest,  ocena predyspozycji ( kwalifikacje i doświadczenie) niezbędnych do prowadzenia przyszłej działalności gospodarczej . Jeżeli uczestnik nie posiada kompetencji w danej branży to nie powinien otrzymać dofinansowania. Finansowe wsparcia pomostowe przyznawane jest z kolei na sfinansowanie comiesięcznych, stałych i obligatoryjnych kosztów utrzymania założonej działalności, a szkolenie do takich  wydatków nie należy. W związku z powyższym IP nie widzi zasadności uznania kosztu szkolenia za kwalifikowalny.

  1. Czy jeśli uczestnik w trakcie korzystania ze wsparcia pomostowego będzie na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (np. 1 miesiąc) to czy powinien proporcjonalnie w kolejnym miesiącu pobrać niższą kwotą wsparcia pomostowego?

Odpowiedź:

Nie. Wsparcie pomostowe wypłacane jest niejako „ryczałtem” i jego wysokość jest stała, przeznaczona na utrzymanie funkcjonowania nowo założonej działalności gospodarczej. UP nawet przebywając na zwolnieniu lekarskim, nie może zawiesić swojej działalności. Mimo choroby musi zapewnić sprawne funkcjonowanie swojej firmy i ponosić koszty jej utrzymania.