Harmonogram wsparć

Szanowni Państwo,

w załączeniu harmonogram wsparć na miesiąc październik.

Wsparcie pomostowe – dodatkowa ocena

Szanowni Państwo,

informujemy, iż zakończono dodatkowe obrady Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. W załączeniu wyniki oceny.

UWAGA! Numery wniosków na Liście rankingowej po odwołaniach są różne od numerów, które były nadane Formularzom rekrutacyjnym, ale zgodne z numerami Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Wsparcie pomostowe – dodatkowa ocena

Szanowni Państwo,

informujemy, iż zakończono dziś dodatkowe obrady Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. W załączeniu wyniki oceny.

UWAGA! Numery wniosków na Liście rankingowej po odwołaniach są różne od numerów, które były nadane Formularzom rekrutacyjnym, ale zgodne z numerami Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Lista osób – wsparcie pomostowe 31_07_2018

Wsparcie pomostowe

Szanowni Państwo,
poniżej publikujemy Listę wniosków, które otrzymały rekomendację do przyznania wsparcia pomostowego.

UWAGA! Numery wniosków na Liście rankingowej po odwołaniach są różne od numerów, które były nadane Formularzom rekrutacyjnym, ale zgodne z numerami Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Lista rankingowa w ramach procedury odwoławczej

Szanowani Państwo,

poniżej publikujemy Listę rankingową Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach procedury odwoławczej.

Osoby, które znajdują na miejscach 1-10 Listy rankingowej zostaną poinformowane w najbliższych dniach o preferowanym terminie założenia działalności gospodarczej oraz zostaną zaproszone do podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

Osoby, które znalazły się na miejscach 11-14 uzyskały pozytywną ocenę, jednakże ze względu na wyczerpanie limitu środków nie otrzymają dofinansowania. Jedynie w przypadku, gdy osoby, których wnioski uzyskały pozytywną ocenę i rekomendację do otrzymania dofinansowania, zrezygnują z podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, do podpisania tych umów będą zapraszane kolejno osoby znajdujące się na miejscach 11-14 Listy rankingowej.

Ponadto pod Listą rankingową znajduje się Lista wniosków, które nie uzyskały min. 60% liczby punktów i tym samym nie są rekomendowane do dofinansowania.

Zgodnie z Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości od dokonanej oceny nie przysługuje odwołanie.

Wszyscy Państwo otrzymają w najbliższych dniach indywidualnie informacje o uzyskanym wyniku.

UWAGA! Numery wniosków na Liście rankingowej są różne od numerów, które były nadane Formularzom rekrutacyjnym.

Lista rankingowa wniosków 13_07_2018

 

Korekta Listy rankingowej Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Szanowani Państwo,

poniżej publikujemy korektę Listy rankingowej Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Korekta dotyczy liczby punktów przyznanej wnioskowi nr 78/BP/DS/ZGD/2018 i jest efektem omyłki pisarskiej. Punktacja pozostałych wniosków na liście nie uległa zmianie.

Osoby, które znajduję na miejscach 1-55 zostaną poinformowane w najbliższych dniach o preferowanym terminie założenia działalności gospodarczej oraz zostaną zaproszone do podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

Osoby, które znalazły się na miejscach 56-65 oraz których wnioski nie uzyskały minimum 60% punktów mogą złożyć odwołanie zgodnie z informacjami opisanymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Wszyscy Państwo otrzymają w najbliższych dniach indywidualnie informacje o uzyskanym wyniku.

UWAGA! Numery wniosków na Liście rankingowej są różne od numerów, które były nadane Formularzom rekrutacyjnym.

Uprzejmie przepraszamy za zaistniałą pomyłkę.

Lista rankinkowa wniosków 27_06_2018

Publikacja Listy rankingowej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Szanowani Państwo,

poniżej publikujemy Listę rankingową Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Osoby, które znajduję na miejscach 1-55 zostaną poinformowane w najbliższych dniach o preferowanym terminie założenia działalności gospodarczej oraz zostaną zaproszone do podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego..

Osoby, które znalazły się na miejscach 56-66 oraz których wnioski nie uzyskały minimum 60% punktów mogą złożyć odwołanie zgodnie z informacjami opisanymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Wszyscy Państwo otrzymają w najbliższych dniach indywidualnie informacje o uzyskanym wyniku.

UWAGA! Numery wniosków na Liście rankingowej są różne od numerów, które były nadane Formularzom rekrutacyjnym.

Lista rankingowa Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Szanowni Państwo,
informujemy, że lista rankingowa Wniosków ocenionych pozytywnie oraz negatywnie zostanie zamieszczona na stronie w dniu 26 czerwca 2018 roku.

Biuro projektu zamknięte w dniach 14-22 czerwca

Szanowni Państwo,
w dniach 14 – 22 czerwca biuro projektu będzie nieczynne. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 570 488 804.

Korekta harmonogramu doradztw

Szanowni Państwo,

w załączeniu korekta harmonogramu doradztw na miesiąc maj.