Wprowadzone przez m.krawczyk@zgd.com.pl

Wsparcie pomostowe – dodatkowa ocena

Szanowni Państwo, informujemy, iż zakończono dziś dodatkowe obrady Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. W załączeniu wyniki oceny. UWAGA! Numery wniosków na Liście rankingowej po odwołaniach są różne od numerów, które były nadane Formularzom rekrutacyjnym, ale zgodne z numerami Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Lista osób – wsparcie pomostowe 31_07_2018

Lista rankingowa w ramach procedury odwoławczej

Szanowani Państwo, poniżej publikujemy Listę rankingową Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach procedury odwoławczej. Osoby, które znajdują na miejscach 1-10 Listy rankingowej zostaną poinformowane w najbliższych dniach o preferowanym terminie założenia działalności gospodarczej oraz zostaną zaproszone do podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. Osoby, które znalazły się na miejscach 11-14 uzyskały pozytywną ocenę, jednakże ze względu na wyczerpanie limitu środków nie otrzymają dofinansowania. Jedynie w przypadku,… Czytaj więcej Lista rankingowa w ramach procedury odwoławczej

Korekta Listy rankingowej Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Szanowani Państwo, poniżej publikujemy korektę Listy rankingowej Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości. Korekta dotyczy liczby punktów przyznanej wnioskowi nr 78/BP/DS/ZGD/2018 i jest efektem omyłki pisarskiej. Punktacja pozostałych wniosków na liście nie uległa zmianie. Osoby, które znajduję na miejscach 1-55 zostaną poinformowane w najbliższych dniach o preferowanym terminie założenia działalności gospodarczej oraz zostaną zaproszone do podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. Osoby, które znalazły się na miejscach… Czytaj więcej Korekta Listy rankingowej Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Termin rekrutacji do projektu „Bezzwrotna dotacja – klucz do sukcesu”

Szanowni Państwo, informujemy że od dnia 12.02.2018 r. do dnia 05.03.2018 r. lub do zebrania kompletu 95 Formularzy rekrutacyjnych przyjmujemy dokumenty rekrutacyjne od osób, które chcą wziąć udział w projekcie „Bezzwrotna dotacja – klucz do sukcesu”. Projekt jest skierowany do osób od 30 roku życia, które: nie pracują (są bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo); chcą założyć własna firmę; zamieszkują obszar województwa dolnośląskiego; należą do jednej z grup: kobiet,… Czytaj więcej Termin rekrutacji do projektu „Bezzwrotna dotacja – klucz do sukcesu”