Wsparcie pomostowe

Szanowni Państwo,
poniżej publikujemy Listę wniosków, które otrzymały rekomendację do przyznania wsparcia pomostowego.

UWAGA! Numery wniosków na Liście rankingowej po odwołaniach są różne od numerów, które były nadane Formularzom rekrutacyjnym, ale zgodne z numerami Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Dokumenty do pobrania